Viktig information till fastighetsägare!

Styrelsen har utsett en kontaktperson per gata, som under november 2020 kommer att dela ut en informationsmapp till varje fastighetsägare. I mappen finns information som är viktigt för dig som fastighetsägare att känna till. Om du har frågor eller ärenden du vill att styrelsen ska ta upp på kommande styrelsemöte, vänder du dig i första hand till kontaktpersonen.