Årsmöte 2023

Välkomna till årsmöte den 19 april klockan 18:30 i Skutehagens Skola

Vi börjar klockan 18:00 med kaffe och bulle.

Motion till årsmötet
Har du en bra idé och vill skriva en motion till styrelsen så behöver vi ha din motion senast den sista februari (2023-02-28). Motioner kan skickas till "styrelsen@skutans.se.” eller läggas i föreningens brevlåda på Skotvägen 7.

Framställan från styrelsen
I år har styrelsen färdigställ ett förslag som rör ersättningen vid gräsklippning.
Förslaget går i korthet ut på att höja ersättningen från 100 kr till 200 kronor per klippning, 

Nominera till styrelsen samt syssloperson
Som medlem i föreningen är det du som föreslår till valberedningen vem du tycker skall ingå i styrelsen samt vara syssloperson i området . På årsmötet väljs sedan bland dessa kandidater.
Alla kan nominera vem som helst och även sig själv men det är bra om personen är vidtalad och beredd att hoppa på ett uppdrag, Du kan nominera fram till tre veckor innan årsmötet (2022-03-29). Nominering sker till ”valberedningen@skutans.se” eller via direktkontakt med någon i valberedningen.

Valberedare: Ulf W Johansson, Janeric Mårtensson och Ulf Theander.
I år skall vi genomföra följande val:

1 Styrelseledarmot - Ordförande
1 Styrelseledarmot - Sekreterare
2 Suppleanter i styrelsen
1 Revisor
1 Revisor suppleant
1 Gårdskarl
1 Gräsklipparansvarig

På årsmötet väljs även valberedning utav medlemmarna på årsmötet.

Välkomna
Styrelsen, Skutans Samfällighet