Höststädning 2021

När: 2021-10-23

Tid: kl 09:00-12:00

Samling vi eken kl 10:00 för information.
Information om vad som behöver göras på gemensamma ytor. En prioriterad uppgift är att klippa växlighet som häger ut över trappor och gångvägar mellan husen till parkvägen bakom vårt område. Lämna gärna förslag till styrelsen saker ni sett behöver göras.

Garagen ska vara tömda på bilar klockan 9:00
I höst sopar vi själva garagen och prål kommer att finnas.

Städning av gemensamma ytor och sedan den egna täppan
Sedvanlig städning av gemsamma ytor först. Var och en ansvarar för att göra en insats där man ser att det behövs, t.ex. gångavägar, trappor, slänter, gräsmattor och buskar. Resterande tid används för den egna täppan.

Container för trädgårdsavfall
Den ska först användas till den städningen av gemensamma ytor och sedan eget trädgårdsavfall. Styrelsen påminner om att däck, bilbatterier, impregnerat trä, elprylar (=allt med sladd), plåt, färg och annat miljöfarligt avfall inte får läggas i containern. Föreningen får betala stora extraavgifter för sortering om det läggs i.

Förtäring från kl 12:00
Om vädret tillåter är vi ute annars är vi i nedre garaget.

Information gällande höststädningen

Garagen ska sopas.  Alla bilar ska vara ute ur garagen kl. 9.00.

Var och en ska sopa sin plats.
Städning av gemensamma ytor
Container för trädgårdsavfall ska först användas till den gemensamma städningen. Sedan eget trädgårdsavfall och till sist kan man lägga dit annat skräp. Inget kemiskt avfall som färg, däck, bilbatterier, impregnerat trä eller elprylarl (=allt med sladd). Föreningen får betala extra om det läggs i.
Enklare förtäring  serveras vid lekplatsen från ca 12.00