mynt i staplar
Miniräknare och penna
mynt i staplar
Premium

Frågor och svar om momsregler för samfälligheter

När ska samfälligheten registrera sig för och debitera moms? Vilka tjänster och varor är momspliktiga? Hur fakturerar och momsdeklarerar man som samfällighet? Vi svarar på de vanligste frågorna om Skatteverkets omtolkning av momsreglerna.

Den 15 februari meddelade Skatteverket att samfällighetsföreningars tillhandahållanden av varor och tjänster till sina medlemmar ska omfattas av momsens tillämpningsområde och därför kan bli föremål för moms.

Många samfällighetsföreningar har frågor om vad detta i praktiken innebär. I dagsläget finns inte något givet svar på hur moms ska hanteras i vissa situationer. Det är även oklart från när Skatteverket har för avsikt att i praktiken börja tillämpa sitt ställningstagande. 

Vi har samlat tillgänglig information för en översiktlig bild av de momsregler som ni numera har att förhålla er till. Artikeln kommer att uppdateras i takt med ny information.

Du behöver vara inloggad för att läsa artikeln.

Frågor om samfälligheten?

Med Trygghetsavtalet kan ni när som helst kontakta våra expertrådgivare med frågor om allt från juridik till förvaltning. 

Läs mer om Trygghetsavtalet