Mynt i flera staplar
Miniräknare
Mynt i flera staplar
Premium

Allt om moms för samfällighetsföreningar

Grant Thornton har på uppdrag av Samfälligheterna sammanställt ett heltäckande dokument om vad Skatteverkets omtolkning av momslagstiftningen innebär för landets samfällighetsföreningar.

Den 15 februari tillkännagav Skatteverket sin omtolkning av momslagstiftningen och att samfällighetsföreningar nu ska momsregistrera sig för varor och tjänster som tillhandahålls för medlemmarna. Sedan dess har osäkerheten varit stor om vad denna omtolkning i praktiken innebär.

- Vi har löpande lagt ut svar på momsrelaterade frågor på vår webbplats och nu publicerar vi ett komplett dokument som Grant Thornton har tagit fram på uppdrag av oss. Vi hoppas att dokumentet ska vara till hjälp för våra avtalsföreningar, säger Sofia Hellsing, chef för Villaägarnas affärsområde Samfälligheterna.

Dokumentet tar upp allt från vilka samfälligheter, tjänster och varor som berörs till hur föreningarna ska fakturera och momsdeklarera.

- En nyhet som är bra för föreningarna att notera är att Riksdagens beslut att höja omsättningsgränsen till 80 000 kronor trädde i kraft den 1 juli 2022. En samfällighetsförening med en omsättning på högst 80 000 kronor under ett beskattningsår är därmed befriade från moms, säger Sofia Hellsing.

Klicka här för att ta del av Samfälligheternas information om momshantering (kräver inlogg)

Frågor om samfälligheten?

Med Trygghetsavtalet kan ni när som helst kontakta våra expertrådgivare med frågor om allt från juridik till förvaltning. 

Läs mer om Trygghetsavtalet