Samfällighetsföreningar är fortsatt momspliktiga

Skatterättsnämnden har slagit fast att samfällighetsföreningar ska ta ut moms från sina medlemmar. Nämnden var däremot oenig med 4 för och 3 emot. Nu har beslutet överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen.

I februari 2022 ändrade Skatteverket sin syn på moms och samfällighetsföreningar.

Tidigare var samfällighetsföreningar endast momspliktiga på varor och tjänster som såldes till icke-medlemmar. Men efter en tysk samfällighetsförening (som försåg medlemmar och en extern energidistributör med el) ville att båda delarna skulle ses som momspliktig verksamhet prövades frågan i EU-domstolen som slog fast att en samfällighetsförening även är momspliktig för varor och tjänster som säljs till de egna medlemmarna.

Skatterättsnämnden var oenig

EU-domen blev vägledande för Skatteverket som omtolkade svensk praxis och gjorde samfällighetsföreningar momsskyldiga.

En oenig Skatterättsnämnd (med 4 för och 3 emot) har nu gått på Skatteverkets linje i momsfrågan genom två förhandsbesked. Samfällighetsföreningar som har en omsättning som överstiger 80 000 kronor per år ska därmed momsregistreras och debitera moms på uttaxeringar som sker till medlemmar.

Beslutet har överklagats

Men än är det sista ordet inte sagt. Beslutet har överklagats och ska nu prövas i Högsta förvaltningsdomstolen. Landar omprövningen i att samfällighetsföreningar inte är momsskyldiga kommer ändringen sannolikt inte träda i kraft förens våren 2024, och därför bör samfällighetsföreningar ändå inte vänta med att momsregistrera sin verksamhet. Om Högsta förvaltningsdomstolen går emot Skatterättsnämnden kan momsredovisningen ändras i efterhand.

Moms och samfällighetsföreningar

  • Sedan den 15 februari 2022 ska samfällighetsföreningar redovisa moms på varor och tjänster till sina medlemmar.
  • Samfällighetsföreningar som har en högre årsomsättning än 80 000 kronor, exklusive bidrag och moms, ska momsregistrera sin verksamhet.
  • Skatterättsnämnden har genom två beslut visat sig ha samma uppfattning som Skatteverket och sett samfällighetsföreningar som momspliktiga. Nämnden har däremot varit oenig.
  • Domen har överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) som nu ska ompröva frågan. Skulle HFD kasta ut Skatterättsnämndens beslut kan samfällighetsföreningar ändra sin momsredovisning i efterhand. 
  • Skattesatsen för samfällighetsföreningars förvaltningstjänster för medlemmar är 25 procent.